PIERWSZA POMOC DLA SENIORÓW

Jak udzielać pierwszej pomocy dowiedzieli się podopieczni Domu Pomocy Społecznej na Wrzosach w Toruniu. Spotkanie z seniorami odbyło się w dniu 4 lipca 2022 roku w siedzibie DPS przy ulicy Szosa Chełmińska. W ramach szkolenia strażnicy-ratownicy posiadający uprawnienia instruktorów ratownictwa medycznego, przy wykorzystaniu szkoleniowej aparatury medycznej do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej, uczyli seniorów użycia defibrylatora AED oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku między innymi nagłego zatrzymania akcji serca, zawału mięśnia sercowego, epilepsji, zasłabnięć, zadławień czy wstrząsu anafilaktycznego. W ramach ćwiczeń praktycznych zostały wykorzystane fantomy szkoleniowe oraz kamizelka – symulator zadławień. W zajęciach zorganizowanych przez Straż Miejską w Toruniu udział wzięło 25 osób.

 (źródło:Straż Miejska

87471176
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2022 TV Toruń