BIAŁO-CZERWONY KONKURS

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza oraz Wydział Promocji i Turystyki UMT zapraszają mieszkańców Torunia (dzieci jak i dorosłych) do udziału w Konkursie Fotograficznym "BIAŁO-CZERWONI Z OKAZJI DNIA FLAGI"

Konkurs fotograficzny: „Bało-czerwoni z okazji Dnia Flagi” jest skierowany do wszystkich mieszkańców Torunia.

Organizator:

Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza w Toruniu

Z okazji Święta Flagi Polskiej w dniu 2 maja, organizatorzy zapraszają wszystkich torunian do udziału w konkursie fotograficznym. Zachęcają do włączenia się w obchody Święta Flagi oraz do pokazania dumy z naszych barw narodowych .

•    Przez udział w konkursie możemy pokazać swoją dumę z bycia Polakami i przywiązanie do narodowych biało-czerwonych barw. Uczcijmy więc wspólnie 17 rocznicę ustanowienia Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - stwórzmy wspólnie “GALERIĘ BIAŁO-CZERWONYCH”.

•    Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zdjęcie, na którym osoba (dziecko, czy też dorosły) lub cała rodzina zaprezentuje strój bądź różnego rodzaju ozdoby i makijaże w konwencji bieli i czerwieni.

•    Akceptując regulamin konkursu i wysyłając zdjęcie, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację zdjęcia na portalu Facebook, na stronie www.domharcerza.torun.pl oraz www.torun.pl.

•    Najciekawsze, najbardziej pomysłowe i artystyczne fotografie zostaną nagrodzone.

•    Fotografię należy przesłać do 29.04.2021 na adres mail: konkurs_art@oppdh.edu.torun.pl

•    Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mailowy laureatów. Nagrody można będzie odebrać w terminie wskazanym przez Organizatora. Nagrody nieodebrane w wyznaczonym terminie przechodzą na własność Organizatora.

•    Zgłoszenie do udziału w konkursie ma charakter dobrowolny, oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień regulaminu.

•    Ogłoszenie wyników konkursu: 2.05.2021 na stronach:  www.torun.pl i www.domharcerza.torun.pl

56793805
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2021 TV Toruń