FREZARKI NA MOŚCIE

 

Miejski Zarząd Dróg przypomina o zmienionej organizacji ruchu na moście J. Piłsudskiego.

Jadąc od strony centrum poruszamy się środkowym pasem ruchu, z którego po 450 metrach ( czyli w połowie mostu), przejeżdżamy na prawy skrajny pas ruchu. Tym pasem jedziemy do końca mostu. –Do tej pory na środkowym pasie ruchu sfrezowaliśmy starą nawierzchnię od podpory P5 do podpory P9. Obecnie płyta ustroju nośnego jest czyszczona i przygotowywana do robót zbrojarskich. Po oczyszczeniu powierzchni i zakończeniu robót zbrojarskich, rozpocznie się betonowane tego odcinka - wyjaśnia Rafał Labocha, kierownik robót mostowych firmy INTOP.

Betonowanie zaplanowane jest w przyszłym tygodniu w porze nocnej. Wtedy na moście pojawią się betonowozy, które będą dostarczać mieszankę betonową do miejsca jej wbudowania. Przypomnijmy, betonowanie ma związek z naprawą płyty betonowej obiektu, czyli z jej reprofilacją. Realizowane prace pozwolą na uformowanie spadków podłużnych i poprzecznych, co zapewni sprawny odpływ wody z mostu do urządzeń odwadniających. W dalszej kolejności na płycie betonowej zostanie wykonana izolacja natryskowa i nowa nawierzchnia z asfaltu lanego. Do rozbudowy mostu wykonawca użyje 1500 m3 betonu.


 

45049534
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2020 TV Toruń