MARSZAŁEK Z PARLAMENTARZYSTAMI

Popierające marszałkowskie stanowisko w negocjacjach dotyczących budżetu nowego programu regionalnego wspólne wystąpienie wszystkich posłów i sanatorów naszego województwa oraz powołanie, jako swego rodzaju lobby w Sejmie i Senacie, kujawsko-pomorskiego zespołu parlamentarnego – to najważniejsze konkluzje czwartkowego (6 maja) spotkania marszałka Piotra Całbeckiego z parlamentarzystami.

Samorządowe władze naszego województwa, podobnie jak samorządy wszystkich pozostałych polskich regionów, są obecnie w trakcie negocjacji z rządem ostatecznych kwot, jakimi zamkną się budżety programów regionalnych nowej perspektywy. Te programy to  podstawa finansowania lokalnych polityk rozwojowych do końca obecnej dekady.

Znane są już podstawowe kwoty alokacji, liczone według algorytmu opartego m.in. o liczbę ludności, PKB i poziom bezrobocia – dla województwa kujawsko-pomorskiego jest to 1 476 milionów euro. Niewiadomą pozostaje natomiast sposób rozdysponowania 25-procentowej tak zwanej puli rezerwowej (chodzi o 25 proc. wszystkich środków, które rząd przeznacza na programy regionalne). Uważamy, że podziałem tym powinien rządzić taki sam algorytm, w myśl którego słabsze regiony, do których wciąż się zaliczamy, otrzymają więcej. Ale wcale tak nie musi być. Strona rządowa sonduje podczas negocjacji inną metodę wyliczeń – „metodę 90 procent” oznaczającą, że wszystkie regiony otrzymają dziewięć dziesiątych kwot, którymi dysponowały na lata 2014-2020.

- Ale świat się zmienił – mówił podczas spotkania online gospodarz naszego województwa. – Silne regiony poszybowały w sensie rozwojowym wysoko, słabsze, do których my wciąż się zaliczamy, choć w wielu wymiarach poczyniły znaczące postępy, zostały w tyle. Przyjęcie „metody 90 procent” oznacza dodanie bogatym i odjęcie biednym. Sposób rozdysponowania środków rezerwy jest dla nas sprawą kluczową.

Podczas konferencji głos zabrali (w kolejności wystąpień): poseł Jan Szopiński, europarlamentarzysta Radosław Sikorski, posłanka Magdalena Łośko, poseł Robert Kwiatkowski, poseł Paweł Szramka, poseł Tomasz Szymański, poseł Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Dariusz Kurzawa oraz, w imieniu posłanki Anny Gembickiej (która jest też wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi), dyrektor jej biura poselskiego. Wspólne wystąpienie, w postaci podpisanego przez wszystkich stanowiska, zaproponował poseł Szopiński; powołanie kujawsko-pomorskiego zespołu parlamentarnego, którego rolą byłoby dbanie sprawy województwa na szczeblu centralnym – poseł Szymański.  Obie inicjatywy zostały przyjęte. Stanowisko, które zostanie złożone na ręce kierującego zespołem negocjacyjnym strony rządowej wiceministra funduszy i polityki regionalnej Waldemara Budy, zostanie ogłoszone najprawdopodobniej w poniedziałek 10 maja. Także w poniedziałek marszałek Całbecki spotka się online z regionalnymi samorządowcami wszystkich szczebli. Posiedzenie forum samorządowego także zostanie poświęcone budżetowi naszego programu regionalnego na lata 2021-2027.

Pośpiech i szerokie poparcie są wskazane, bo czasu pozostało naprawdę niewiele. Kontrakty z rządem dotyczące ostatecznego podziału środków przeznaczonych na programy regionalne, wedle założeń przedstawionych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, mają zostać uzgodnione do końca czerwca. Jesienią czekają nas negocjacje z Komisją Europejską dotyczące kierunków inwestowania pieniędzy.  

58028058
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2021 TV Toruń