INFORMACJE TV TORUŃ

21-02-2020
Prezydent na Rudaku

Prezydent Torunia Michał Zaleski zaprasza wszystkich torunian zainteresowanych sprawami miasta na coroczne spotkania, edycja 2020.

W poniedziałek 24 lutego prezydent zaprasza mieszkańców Rudaka do Dom Muz przy ul. Okólnej. Spotkania składają się z dwóch części:

    warsztaty tematyczne przy stolikach - zawsze od godz. 17.00

    wspólne spotkanie - zawsze od godziny 18.00, podczas którego przewidziano prezentacje informacyjne oraz dyskusję

Zebrania osiedlowe z udziałem Prezydenta Torunia to doskonała okazja do rozmowy o potrzebach i pomysłach torunian, związanych z funkcjonowaniem miasta. Obok prezydenta, w spotkaniach uczestniczą także dyrektorzy i przedstawiciele wydziałów urzędu miasta oraz spółek komunalnych. Jednym z punktów jest przekazanie informacji o zatwierdzonych przez radnych ustaleniach finansowych, od których będzie zależał poziom bieżącego utrzymania miasta oraz inwestycji, w tym także realizowanych na poszczególnych osiedlach.

Podczas warsztatów tematycznych torunianie mogą w niewielkich grupach omawiać ważne sprawy osiedlowe i miejskie. Rozmowy przy stolikach odbywają się z udziałem szefów działów urzędu lub innych jednostek miejskich zajmujących się daną tematyką, w miarę możliwości uczestniczą w nich także prezydent lub jego zastępcy. W tym roku przy stolikach rozmawiamy:

    o drogach i komunikacji miejskiej (MZD, WGK)

    o środowisku, zieleni i jakości powietrza (WŚiE, BOM, SM)

    o organizacji ruchu na czas remontu mostu drogowego im. J. Piłsudskiego (MZD, WGK)

Podobnie jak w poprzednim roku swój stolik w czasie warsztatów tematycznych (od godz. 17.00) będzie miała Rada Seniorów Miasta Torunia. Będzie można zasięgnąć informacji m.in. o klubach seniora, Toruńskiej Karcie Seniora, bransoletkach życia i pudełkach życia, mieszkaniach dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także o innych sprawach ważnych dla środowiska seniorskiego.

Podczas tegorocznych spotkań o godz. 17:00 będą się rozpoczynać także specjalne warsztaty ekologiczno-przyrodnicze dla dzieci ze szkół podstawowych, na które obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne pod numerem 56 611 86 81 lub mailowe na adres: wksii@um.torun.pl.

21-02-2020
Przedszkolaki i pierwszoklasiści

Rekrutacja do przedszkoli

24 lutego 20209 r. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.  Rekrutacja potrwa do 13 marca 2020 r. do godz. 15.00.

Wykaz przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych  w  szkołach podstawowych oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/torun

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 24 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29 stycznia 2020 r.

Kryteria obowiązujące w rekrutacji określone zostały w uchwale nr 552/2017 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz.1208).

W celu ułatwienia rodzicom załatwienia spraw formalnych związanych z rekrutacją do różnych placówek, terminy dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów klas I w szkołach podstawowych są zbieżne.

Nabór pierwszoklasistów

Rozpoczyna się rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Nabór do klas I potrwa od 24 lutego 2020 r. do 13 marca 2020 r. do godz. 15.00                         

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy I na podstawie zgłoszenia rodziców.

Ta sama zasada dotyczy dzieci spoza obwodu, którym w minionym roku Prezydent Miasta Torunia wskazał, jako miejsce realizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oddział przedszkolny prowadzony w tej szkole podstawowej. Wzór karty zgłoszenia dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły podstawowej, któremu Prezydent Miasta Torunia wskazał, jako miejsce realizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oddział przedszkolny prowadzony w tej szkole podstawowej tutaj.

Dla pozostałych kandydatów spoza obwodów określone zostały kryteria rekrutacyjne. Ubiegając się o przyjęcie do klasy I szkoły nie obwodowej należy wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym i złożyć stosowny wniosek.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. Wykaz szkół podstawowych oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie poprzez którą prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I w szkołach podstawowych zostały określone w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 24 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 stycznia 2020 r.

Kryteria obowiązujące w tegorocznej rekrutacji, ustanowione w 2017 roku przez Radę Miasta Torunia pozostają aktualne i są zawarte w uchwale nr 551/2017 Rady Miasta Torunia w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz.1207).

W celu ułatwienia rodzicom załatwienia spraw formalnych związanych z rekrutacją do różnych placówek, terminy dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów klas I w szkołach podstawowych są zbieżne.

Szczegóły: www.torun.pl

21-02-2020
Korekta linii 12

Od poniedziałku 24 lutego 2020 r. wprowadzone zostaną korekty do rozkładu autobusów linii nr 12. Zmiany mają na celu dostosowanie rozkładu jazdy do obecnej sytuacji drogowej w rejonie skrzyżowania ulic Polnej i Grudziądzkiej.

Od poniedziałku do piątku autobusy rozpoczynające dotychczas kurs z pętli "Wrzosy I" o godz. 6:48 i 7:18 odjadą 4 minuty szybciej, tj. o godz. 6:44 i 7:14.

21-02-2020
Kiermasz przy Jęczmiennej

Filia nr 1 Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Jęczmiennej zaprasza na kiermasz tytułów wycofanych z bibliotecznego księgozbioru. Wyprzedaż w placówce przy ul. Jęczmiennej 23 będzie czynna od 24 do 28 lutego. W ofercie literatura piękna, kryminały i fantastyka, poradniki, literatura faktu i biografie, książki dla dzieci i młodzieży. Sprzedaż w godzinach otwarcia biblioteki: w poniedziałek, wtorek i czwartek od 11.00 do 18.00, w środę od 11.00 do 15.00, w piątek od 8.30 do 16.00.

35110759
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2020 TV Toruń