INFORMACJE TV TORUŃ

24-04-2019
TU zostawiam mój 1%

To już ostatnie dni na złożenie zeznania podatkowego za 2018 r. Przy rocznym rozliczeniu podatku od osób fizycznych możemy 1% jego wysokości przeznaczyć na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Może to zrobić każda osoba fizyczna, rozliczająca się według skali podatkowej bez względu na źródło przychodu lub podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli nie skorzystamy z tej możliwości wsparcia organizacji pożytku publicznego, środki trafią wówczas do Skarbu Państwa. Dlatego mamy wpływ na to, co stanie się z częścią naszego podatku.

Prezydent  Miasta Torunia zachęca do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych toruńskim organizacjom pożytku publicznego.

Mogłoby wydawać się, że ten 1% to bardzo niewiele, ale w 2018 r. (w rozliczeniach za rok 2017) 8.682 organizacji pożytku publicznego (za rok 2016 – 8.238 organizacji) z Polski otrzymało, w skali całego kraju, ponad 761 milionów zł (za 2016 r. – ponad 660 milionów zł).

Ponad 1,6 mln zł otrzymały toruńskie podmioty sektora pozarządowego w 2018 r. Aktualnie 89 toruńskich organizacji uprawnionych jest do otrzymania 1% podatku za 2018 r.

Oby w 2019 roku wynik ten był jeszcze lepszy! Przynajmniej raz w roku, w bardzo prosty sposób, możemy wesprzeć działalność lokalnych organizacji m.in. prowadzących rehabilitację osób z niepełnosprawnościami, wspierających rodziny wielodzietne, prowadzących świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe dla dzieci, realizujących projekty aktywizujące osoby starsze, działających w zakresie rozwoju sportu i kultury w Toruniu ale również w obszarze ochrony praw zwierząt, ekologii i edukacji.

Wykaz toruńskich OPP (organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku za rok 2018) oraz informacje pomocnicze dostępne na:  http://orbitorun.pl/organizacjepozytkupublicznego,3561,l1.html

 

24-04-2019
Porady i szkolenie ZUS

25 kwietnia w godz. 10:00-12:00 pracownicy ZUS udzielać będą porad w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu. Na dyżur zapraszają przede wszystkim osoby rozpoczynające działalność gospodarczą oraz osoby zainteresowane Platformą Usług Elektronicznych ZUS (PUE).

Z jakich ulg w opłacaniu składek może skorzystać przedsiębiorca? To temat bezpłatnego szkolenia, które odbędzie się 26 kwietnia o godz. 12:30 w siedzibie Oddziału ZUS w Toruniu, ul. Mickiewicza 33/39, sala 411. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się kto, kiedy, przez jaki okres i z jakich ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne może skorzystać. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali szkoleniowej konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie pod nr tel. 56 610-93-12.

Warto wiedzieć

Przepisy zwalniają niektórych przedsiębiorców z opłacania przez 6 miesięcy składek na ubezpieczenia społeczne. Następnie mogą oni przez 24 miesiące płacić składki w niższej wysokości, a później opłacać składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do przychodu.

24-04-2019
Zaproszenia na koncert

Z okazji 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej marszałek Piotr Całbecki zaprasza na specjalny koncert zatytułowany „Podróż po Europie”. Wydarzenie, zorganizowane w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, odbędzie się w niedzielę 12 maja w Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki w Toruniu. W czwartek 25 kwietnia rusza dystrybucja bezpłatnych wejściówek.

- 15 lat w zjednoczonej Europie to 15 lat modernizacji, wykorzystanych szans, realizacji inwestycji, na które w innych warunkach nie moglibyśmy sobie pozwolić, intensywnego rozwoju społecznego. Mamy co świętować, mamy się z czego cieszyć – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Funduszowe Dni Otwarte to ogólnopolska akcja organizowana już po raz szósty, koordynowana przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z większością instytucji zajmujących się wdrażaniem unijnych programów w całym kraju i z udziałem beneficjentów tych programów, czyli tych, którzy realizują finansowane z tych środków projekty.

Koncert „ Podróż po Europie” zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Gwiazdą wieczoru będzie Małgorzata Ostrowska, wśród wykonawców także m. in. uczestnicy The Voice of Poland. Imprezę poprowadzi Maria Szabłowska.

Wstęp jest bezpłatny, aby wziąć udział w imprezie należy odebrać wejściówki. Liczba wejściówek jest ograniczona, jednej osobie przysługuje rezerwacja maksymalnie dwóch. Można je odbierać od czwartku (25 kwietnia) w punktach informacyjnych funduszy europejskich:

·         Toruń, Punkt Informacyjny

            plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

            e-mail: ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

            tel. (56) 621 84 09

24-04-2019
Vouchery na opiekę

Rodziny z regionu kolejny raz będą mogły otrzymać nawet 800 złotych miesięcznie w postaci voucherów na pokrycie kosztów opieki na małymi dziećmi w żłobku lub wynagrodzenie niani. Projekt „Aktywna Mama, aktywny Tata” mający na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres do 12 miesięcy. Nabór wniosków trwa od 6 do 13 maja. Pomoc trafi do tysiąca rodzin.

- Nasza oferta pomocy dla młodych rodzin to odpowiedź na oczekiwania i potrzeby rodziców. Przygotowaliśmy ją z myślą o ułatwieniu rodzicom powrotu na rynek pracy po przerwie w aktywności zawodowej – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem mogą skorzystać:

·         osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym),

·         osoby bezrobotne pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” uczestnicy mają możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w formie:

·         żłobka (w wysokości maksymalnie do 800 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy);

·         klubu dziecięcego (w wysokości maksymalnie do 600 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy);

·         opiekuna dziennego (pokrycie kosztów wynagrodzenia w wysokości maksymalnie do 600 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy);

·         niani (pokrycie kosztów wynagrodzenia w wysokości maksymalnie do 800 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani).

Ponadto dla osób bezrobotnych przewidziano wsparcie aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające powrót na rynek pracy w formie:

·         indywidualnego doradztwa zawodowego;

·         poradnictwa zawodowego;

·         poradnictwa psychologicznego;

·         pośrednictwa pracy;

·         szkoleń zawodowych;

·         wsparcia specjalisty ds. aktywizacji.

Wszelkich informacji udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu pod numerami telefonu: 501 604 167 lub 56 657 14 70 wew. 21, 11.

24-04-2019
Sztuka w Artusie

Centrum Kultury Dwór Artusa zaprasza - Kody Leonarda da Vinci - Łukasz Wudarski - wykład w ramach 19. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. 25 kwietnia 2019 r. / czwartek / godz. 18:30 / Dwór Artusa. Wstęp wolny. Obowiązują wejściówki (do odbioru w kasie Dworu Artusa) lub wstęp w miarę wolnych miejsc.

Bohaterem kolejnego spotkania ze sztuką dawną będzie Leonardo da Vinci. W tym roku jego postać nabiera wymiaru szczególnego. Mija bowiem dokładnie 500 lat od śmierci tego niezwykłego artysty, geniusza renesansu, twórcy uznawanego za symbol wielowymiarowości.

W trakcie wykładu zastanowimy się wspólnie kim był Leonardo da Vinci, a także przyjrzymy się domniemanym tajnym symbolom i kodom których badacze doszukują się w twórczości florentczyka. Dlaczego pisał lustrzanie i nie kończył swoich dzieł? Jakie tajemne symbole zostawił potomności? I czy Kod Leonarda da Vinci Dana Browna, to książka, w której znajdziemy choć trochę faktów? To tylko niektóre pytania na jakie postaramy się odpowiedzieć podczas wykładu.

Wykład tradycyjnie poprowadzi Łukasz Wudarski, historyk i popularyzator sztuki, prowadzący telewizyjny program „Historia jednego obrazu” emitowany w TV Toruń.

24-04-2019
Sztuka Orientu

 „Geometria w sztuce islamu” to kolejny temat spotkania z lubianego cyklu o sztuce Orientu. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się jak wygląda struktura geometryczna wybranych obiektów architektury Azji Centralnej, jak geometria jest wykorzystywana w sztuce kundekari, sztuce islimi (tzw. arabesce) oraz w piśmie arabskim. Prowadzenie: prof. dr hab. Mirosław Majewski.

Wstęp wolny. Data: 25.04.2019 17:00. Miejsce:  Wały gen. Sikorskiego 13 - Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu.

24-04-2019
Gdzie nasza chatka…

W czwartek 25 kwietnia o godz. 12.00 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu odbędzie się 89. spotkanie z cyklu "Muzeum-panaceum" dla osób z grupy wiekowej 55+.

Z okazji trwającego Roku Stanisława Moniuszki gościem spotkania "Gdzie nasza chatka…" będzie muzykolożka Agnieszka Kostrzewa z muzealnego Działu Folkloru i Kultury Społecznej. Gość przybliży życie i dzieło tego wybitnego kompozytora, przypominając jego największe utwory i uwydatniając wątki ludowe w jego twórczości. Swój udział zapowiedzieli także uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych, którzy wykonają oczywiście utwory Moniuszki. Uczestnicy będą mieli okazję wspólnie zanucić znane z domów rodzinnych i ze szkół "Pieśń wieczorną" i "Prząśniczkę". Bilet 3 zł/os.

24-04-2019
Z miłości do śpiewu

W dniach 22-27 kwietnia w Toruniu gości francuski chór Aeolia z Tarnos. Wizyta odbywa się w ramach międzynarodowej wymiany chórów, która jest efektem współpracy zespołu z toruńskim chórem Astrolabium. Wymiana zakłada zrealizowanie wspólnych projektów artystycznych; na początek będą to dwa koncerty Aeolia i Astrolabium: 25 kwietnia o godz. 18.00 w toruńskim Ratuszu oraz 26 kwietnia o godz. 19.00 w Szkole Muzycznej w Chełmży.

Chór Aeolia (Ensemble Vocal Aeolia) powstał w 2004 roku. Zespół prowadzi Emmanuelle Lamarque, muzyk i pedagog, profesor kształcenia muzycznego w Regionalnym Konserwatorium w Bayonne. Chór liczy około 40 osób, ale bierze udział również w przedsięwzięciach, do których angażuje większą liczbę muzyków. Przy większych projektach współpracuje z regionalną orkiestrą symfoniczną.

Chór Astrolabium z Torunia obchodzi w tym roku dwudziestolecie działalności artystycznej. Od początku zespołem kieruje dr hab. Kinga Litowska, absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, nauczyciel i dyrektor ZSM w Toruniu. Astrolabium uczestniczy czynnie w życiu kulturalnym Torunia, bierze udział w różnorodnych imprezach, festiwalach i konkursach w kraju i za granicą, ma na koncie trzy płyty, w tym nominowaną do Fryderyka "Astrolabium sings Bembinow".

Podczas koncertów chóry wystąpią razem i osobno, wykonają utwory z towarzyszeniem instrumentalistów i a capella. W programie m.in.: Bob Chillcot, J.S. Bach, Eric Whitacre, Gabriel Faure, S. Moniuszko.

24-04-2019
Weekend księgarń

Już po raz trzeci kameralni księgarze i antykwariusze wspólnie organizują swoje święto. Między 25 a 28 kwietnia w kilkudziesięciu lokalizacjach w Polsce odbędą się darmowe wydarzenia. W planie są spotkania z pisarzami, premiery książek, koncerty, warsztaty i wiele propozycji dla najmłodszych czytelników.

Mimo alarmująco niskiego poziomu czytelnictwa i powtarzanych jak mantra informacji o końcu tradycyjnego księgarstwa już po raz trzeci najlepsze księgarnie w kraju organizują oddolnie, z okazji Światowego Dnia Książki, swój Weekend Księgarń Kameralnych. W tym roku weźmie w nim udział blisko 70 lokali położonych zarówno w dużych miastach jak i w mniejszych ośrodkach. W jego celebrację włączyła się bydgoska księgarnia „Skrzynka na bajki” oraz księgarnie z Torunia: „Toruński Antykwariat Księgarski”, „Księgarnia Kafka i Spółka”, „Centrum Literatury CSW”, „Bookinista” oraz księgarnia „U Jezuitów”.

- Od lat wysyłamy w świat wiadomość o tym, że jesteśmy, działamy i się nie poddajemy. – mówi inicjatorka akcji Anna Karczewska - Kameralne księgarnie na całym świecie przeżywają swój renesans i wierzymy, że moda na świadome kupowanie książek i bywanie w księgarniach dotrze też do Polski. Po raz trzeci zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania i obiecujemy, że przez te cztery dni spędzone w księgarniach nikt nie będzie się nudził.

W ramach Weekendu Księgarń Kameralnych w kujawsko-pomorskich księgarniach zaplanowano m.in. warsztaty konserwacji papieru i starych książek, degustację potraw przygotowanych według przepisów św. Hildegardy, bezpłatne szkolenie z prowadzenia mikrofirmy kulturalnej, wspólne układanie puzzli obserwacyjnych, kiermasz książek, spotkanie autorskie z Jakubem Michalczenia oraz liczne wydarzenia dla dzieci, m.in. kosmiczną niedzielę z Mikołajem Kopernikiem, prezentację wizualną "Barwy kosmosu" astronoma Sebastiana Soberskiego i spotkanie z książką „Dziwolągi”, połączone z budowaniem domków dla mieszkańców lasu i sadzeniem drzewa.

W księgarniach w całej Polsce w programie znalazło się blisko 150 bezpłatnych wydarzeń m.in.: koncerty, warsztaty z kaligrafii, sitodruku i konserwowania papieru, głośne czytania książek, spotkania z autorami i animacje dla najmłodszych, spółdzielczy kiermasz książek, silent reading, wieczory z poezją, aukcje sztuki, spacery i wiele innych atrakcji, które mają jeden cel: zgromadzić w księgarniach jak najwięcej osób. Zarówno tych czytających jak i tych, którzy nie są do czytania przekonane. Na mapie wydarzenia znalazły się księgarnie z Brzegu Dolnego, Bydgoszczy, Trójmiasta, Katowic, Koluszek, Krakowa, Krapkowic, Krynicy – Zdrój, Lublina, Łodzi, Otwocka, Poznania, Przemyśla, Pułtuska, Puszczykowa, Sandomierza, Sieradza, Szczecina, Torunia, Warszawy, Wągrowca i Wrocławia.

W tym roku organizację i promocję Weekendu Księgarń Kameralnych wsparło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznając mu dotację w ramach programu Partnerstwo dla Książki. Informacje dotyczące szczegółów programu Weekendu będą publikowane na Facebooku Książki Kupuję Kameralnie (https://www.facebook.com/KsiazkiKupujeKameralnie/) i na blogu Rezerwaty Książek (https://rezerwatyksiazek.wordpress.com/)

Informacje o kujawsko-pomorskich wydarzeniach dostępne są na Facebooku:

-           https://www.facebook.com/torunskieksiegarniekameralne/

31281432
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2019 TV Toruń