ZASADY PRACY TCŚR

Z uwagi na obowiązujący na terenie kraju stan epidemii z Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie od 6 kwietnia 2020 r. będzie można się kontaktować wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów, poczty.

W siedzibie Centrum przy ul. Batorego 38/40 można jedynie pobrać druki i oraz zostawić korespondencję papierową poprzez wrzucenie dokumentów do specjalnej urny podawczej (w holu na parterze w godzinach od 7:30 do 15:00).

UWAGA: Dokumenty należy wypełnić w domu. Druki wniosków i oświadczeń są dostępne również na stronie internetowej pod adresem: https://tcsr.torun.pl/wnioski_kafelki/.

Sposoby załatwiania spraw realizowanych przez TCŚR:

    świadczenie wychowawcze „500 plus” – prośba o elektroniczne składanie wniosków. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

    Na złożenie wniosku jest aż 3 miesiące od urodzenia dziecka. Złożenie wniosku w tym czasie gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

    W przypadku osób, które chcą zgłosić zmiany mające wpływ na przyznane i wypłacane świadczenia prośba o kontakt pod numerem: (56) 611 79 88;

    świadczenia rodzinne – prośba o elektroniczne składanie wniosków. E-wniosek o świadczenia można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz ePUAP.

    Terminy:

    – tzw. becikowe, czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1 rok od urodzenia dziecka,

    – świadczenie rodzicielskie (czyli tzw. „macierzyński”) – 3 miesiące od urodzenia dziecka,

    – świadczenia uzależnione od niepełnosprawności (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia opiekuńcze, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego) – 3 miesiące od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,

    – jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” – 1 rok od urodzenia dziecka,

    – zasiłek rodzinny – jest przyznawany od miesiąca złożenia wniosku.

    Złożenie wniosków w tych terminach gwarantuje w przypadku przyznania prawa do świadczeń ich wypłatę wraz z wyrównaniem.

    W przypadku osób, które chcą zgłosić zmiany mające wpływ na przyznane i wypłacane świadczenia prośba o kontakt pod numerem: (56) 611 79 52;

    świadczenia alimentacyjne i postępowanie wobec dłużników – prośba o elektroniczne składanie wniosków. E-wniosek o świadczenia można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz ePUAP.

    W przypadku osób, które chcą zgłosić zmiany mające wpływ na przyznane i wypłacane świadczenie prośba o kontakt pod numerem: (56) 611 79 79 lub (56) 611 79 80,

    świadczenia z programu „Pomagamy” – prośba o przesłanie za pomocą ePUAP skan podpisanego wniosku i dokumentów do wniosku.

    W przypadku osób, które chcą zgłosić zmiany mające wpływ na przyznane i wypłacane świadczenie prośba o kontakt pod numerem: (56) 611 89 54;

    dodatki mieszkaniowe, energetyczne i dopłaty czynszowe – prośba o przesłanie za pomocą ePUAP skan podpisanego wniosku i dokumentów do wniosku.

    W przypadku osób, które chcą zgłosić zmiany mające wpływ na przyznane i wypłacane świadczenie prośba o kontakt pod numerem: (56) 611 79 71.

    Karty Dużej Rodziny – wnioski o wydanie kart można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz ePUAP.

    Inne informacje w tych sprawach otrzymacie Państwo pod numerami  (56) 611 79 83 lub (56) 611 79 79;

    zaświadczenia – Centrum prosi klientów o telefoniczne składanie wniosków o wydanie zaświadczenia pod numerem (56) 611 79 50, następnie wysyła zaświadczenie pocztą na adres wskazany przez klienta;

    w pozostałych sprawach prosi dzwonić na centralę pod numer (56) 611 79 50. Pracownik dyżurujący pod tym numerem przełączy do odpowiedniego pracownika zajmującego się Państwa sprawą.

Skorzystanie z platformy ePUAP oraz portalu Emp@tia możliwe jest dla posiadaczy profilu zaufanego. Wiele banków oferuje możliwość założenia profilu zaufanego w ramach bankowości elektronicznej, co można wykonać bez wychodzenia z domu.

36304099
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2020 TV Toruń