ZMIANY W URZĘDZIE MIASTA

Od poniedziałku 6 kwietnia 2020 roku wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w osobistej obsłudze interesantów w Urzędzie Miasta Torunia.

Zamknięty dla interesantów zostanie Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126b oraz kasy Wydziału Księgowości przy Grudziądzkiej 126b, gdzie jeszcze w piątek (3 kwietnia) można dokonywać wpłat gotówkowych. Wcześniej (od 2 kwietnia) nieczynne dla mieszkańców są PIUM przy Wałach gen. Sikorskiego 8 i Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Pilne, niecierpiące zwłoki sprawy urzędowe, które wymagają wizyty w urzędzie, można w dalszym ciągu załatwić osobiście w:

- Wydziale Komunikacji przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25 w godz. 7:30 - 15:30 - w zakresie spraw związanych z rejestracją samochodów, uzyskiwaniem dowodów rejestracyjnych i praw jazdy w sytuacjach niezbędnych.

- Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. Batorego 38/40 w godz. 7:30 - 15:30 - w zakresie spraw związanych z dowodami osobistymi i meldunkami w sytuacjach niecierpiących zwłoki.

- Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Bydgoskiej 5 w godz. 7:30 - 15:30 – w zakresie spraw związanych ze zgłaszaniem zgonów oraz w uzasadnionych przypadkach - ze ślubami (zgłaszanie zgonów także w soboty w godz. 8:00 - 12:00).

Każdorazowo chęć załatwienia sprawy osobiście w Wydziale Komunikacji, Wydziale Spraw Administracyjnych i Urzędzie Stanu Cywilnego należy poprzedzić rozmową telefoniczną lub skorzystać z systemu kolejkowego (w Wydziale Spraw Administracyjnych i Wydziale Komunikacji) i umówić się na konkretny termin. W miejscach, gdzie ciągle prowadzona jest osobista obsługa mieszkańców, pracownicy ochrony będą pilnować, aby mieszkańcy załatwiający sprawę korzystali ze środków ochrony osobistej (płyn do dezynfekcji rąk, jednorazowe rękawiczki).

W pozostałych sytuacjach Urząd zachęca do kontaktu poprzez telefon/e-mail od godz. 7:30 do godz. 15:30. Numery i adresy kontaktowe znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia.

Korespondencję urzędową należy w zamkniętych szczelnie kopertach wrzucać do urn podawczych, które ustawiono w budynkach urzędu miasta (przy wejściu) przy: Wałach gen. Sikorskiego 8, Wałach gen. Sikorskiego 25, Batorego 38/40 i Grudziądzkiej 126b.

36305255
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2020 TV Toruń