PIERWSZA WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

Pierwsza wypłata świadczeń wychowawczych 500+ przyznanych na nowych zasadach oraz świadczeń Dobry Start planowana jest na piątek 19 lipca 2019 r.

W dniu 19 lipca 2019 r. wypłacone zostaną świadczenia wychowawcze na dzieci, które dołączyły do Programu Rodzina 500+ od lipca, a kompletny wniosek został złożony w dniu 1 lipca.

Na dzień 15 lipca 2019 r. do Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie wpłynęło 13 045 wniosków. Według szacunków, łącznie wpłynie ok. 27 tys. wniosków. Dotychczas rozpatrzono 20,5% spraw, czyli ok. 2700 wniosków. Kolejne ok. 400 spraw zostało przekazanych do dodatkowego uzupełnienia lub wyjaśnienia.

Do 15 lipca br. wpłynęło także 7367 wniosków o świadczenie Dobry Start. Szacuje się, że łącznie wpłynie ok. 14 500 wniosków. Dotychczas rozpatrzono ok. 2700 wniosków, co stanowi 36,6% otrzymanych podań. Pierwsza wypłata tzw. 300+ zostanie zrealizowana w piątek, 19 lipca i również trafi do osób, które złożyły wnioski w dniu 1 lipca 2019 r.

32008282
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2019 TV Toruń