ROWEREM NA MOTOARENĘ

Jest gotowa nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Łukasiewicza. Nowy ciąg dla rowerzystów został wybudowany na odcinku od ul. Szosa Okrężna do granicy administracyjnej miasta. 

Ścieżka rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulic Szosy Okrężnej z ul. Łukasiewicza. W tym miejscu powstał przejazd rowerowy. Dalej biegnie ona do ul. Pera Jonssona, wzdłuż Motoareny i dawnej linii kolejowej aż do granicy miasta. Na niewielkim odcinku jej przebieg został poprowadzony przez niezurbanizowane tereny.

Ścieżka została wykonana z asfaltu, ma 2,5 metra szerokości i 2689 metra długości.  Jej budowa wymagała przesunięcia istniejącego oświetlenia ulicznego.

 Ścieżkę wybudowała firma Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o. Inwestycja kosztowała 1.566.354,25 zł.

32969057
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2019 TV Toruń